A projekt egyes lépéseinek monitorozása és értékelése

Az INV Projekt monitoringja és értékelése folyamatosan történt mindvégig és az alábbiakra terjedt ki:

  • a modell és a kapcsolódó eszközök értékelése az eszközöket használó szakemberek szempontjából;
  • a modell és a kapcsolódó eszközök értékelése az értelmi fogyatékos ügyfelek szempontjából;
  • a tréning módszer és a tréningeken használt eszközök értékelése;
  • a projekt egészének értékelése: a tervezett és megvalósult értékek és az első alkalmazás tapasztalatai, a résztvevők véleménye.

Az indikátor értékeket a csatolt monitoring-táblázat mutatja: 81 szakember bevonásával történt meg az INV modell első alkalamzása, mely egyúttal a tesztelése is volt. A magyar résztvevők igen pozitív véleményt formáltak a modellről, hiszen az nagyon jól illeszkedik a Down Alapítvány intézményeiben elvárt és gyakorolt szakmai munkához és attitűdhöz. Azért jelent mégis nagy előrelépést, mert formalizált eszközökkel támasztja alá azt, ami az eddigi gyakorlat szerint szájhagyomány és ad hoc képzések útján adódott át a szakemberek között, és nem tartoztak hozzá  olyan egyértelmű protokollok és eszközök mint a pedagógiai modell szemléletes leírása, a tréning útmutató a példabeszédekkel és a videókkal, vagy az önmegfigyelő regiszter. 

A résztvevő szakemberek nagy része igen lelkesen fogadta az INV modell eszköztárát, és általános akarat döntött amellett, hogy az összes lehetséges szolgáltatás átveszi és alkalmazza ezeket az eszközöket ezentúl.  Érdeklődés mutatkozott és már az első tréning le is zajlott autista személyek támogatott lakhatásában dolgozó támogató szakemberek számára.