INV

"Ami igazán fontos, az a szemnek láthatatlan"

 

Kinek szól az INV (Ami igazán fontos, az a szemnek láthatatlan) modell?

 • A modell azokat a szakembereket célozza, akik értelmi fogyatékos személyekkel dolgoznak mint segítő, gondozó, foglalkoztató, oktató, támogató, mentor, stb. 

 

Miről szól az INV projekt és a modell?

 • Az INV egy fejlesztő támogató modell, mely a támogató szakember és a támogatott személy kapcsolatát helyezi a középpontba, és ezen a személyes viszonyon keresztül közelíti az értelmi fogyatékos személyekkel végzett munka különböző aspektusait. Lényegi elemei a tudatosság és a partneri viszony, valamint a szakember kiégésének megakadályozása.

 

Milyen eszközöket fejlesztettünk ki az INV projektben??

 • Elkészítettünk egy egy kézikönyvet, mely ismerteti a modellt és példákon keresztül magyarázza meg a a támogató–támogatott viszony lépéseit és fázisait, a kapcsolat lehetséges "ellenségeit". 
 • Útmutató készült a tréningek megtervezéséhez, levezetéséhez, a 3 ország szervezeteiben lezajlott tesztelés során szerzett tapasztalat beépítésével. A tréning célja a modell, az új attitűd megértetése a szakemberekkel. A projektben elkészültek a tréningek során használatos eszközök, demonstrációs anyagok, videók (melyeket a fejlesztés során készítettünk).
 • A modell bevezetését hatékonyan segítik a kötelezően használandó önmegfigyelő regiszter és az eseménynapló. Az önmegfigyelő regiszter segítségével a szakember attitűdjének változását követheti mind maga a szakember, mind a tréner vagy coach, aki őt támogatja. A napló a támogatott értelmi fogyatékos személy előrehaladását mutatja nagy felbontásban, ami pozitív visszajelzés a szakembernek.  Mindkét eszköz a szakember tudatosságát hivatott növelni, lehetővé téve mind a saját, mind a támogatott személy fejlődésének tudatos követését.
 • Egyéb eszközök: példamesék, videók, vetíthető előadások, értékelő lapok segítik mind a trénereket, mind az értelmi fogyatékosokkal közvetlenül dolgozó szakembereket az INV modell alkalmazásában.

 

Résztvevők, pályázati források

 • Az INV Projektet az Európai Bizottság, „Egész életen át tartó tanulás” program keretében támogatja, a felnőttek nevelésével foglalkozó Grundtvig alprogramhoz tartozik (GRUNDTVIG - GMP 527383 - 2012).

  Az INV projekt 2012 októbere és 2015 januárja között  valósult meg az olasz Associazione Italiana Persone Down (AIPD) koordinálásával, a magyarországi Down Alapítvány és két spanyol szervezet, Fundaciò Catalana Síndrome de Down (FCSD) és az Instituto de Formación Integral (IFI) közreműködésével.

 

Mit mondanak azok a szakemberek az INV modellről, akik részt vettek az első alkalmazásban?

 • Résztvevő No1 Olaszországból: Ez a modell abban segít minket szakembereket, hogy valódi fejlesztő-oktató kapcsolatot tudjunk kialakítani az értelmi fogyatékos ügyfelekkel.
 • Résztvevő No2 Olaszországból: Megtanuljuk a rutintól eltérő módon analizálni és megérteni a mindennapi munka  történéseit és az eszközök segítségével módunk nyílik az önmegfigyelésre, és önértékelésre a napi munkánk során. 
 • Résztvevő No3 Olaszországból: A modell megtermékenyítőleg hatott a gondolkozásomra, és bebizonyosodott, hogy a modell kiterjeszthető szinte minden támogatott személyre és szituációra, ezáltal valóban el tudtam érni, hogy másképp lássam önmagamat az értelmi fogyatékos ügyfeleimmel kialakult kapcsolataimban és jobban végezzem a munkámat. 
 • Résztvevő No1 Barcelonából: A modell alkalmazása során sikerült elérnem, hogy a fogyatékos emberekkel végzett munkám során kapjon helyet és időt az érzelmi reakciók feldolgozása. Több kérdés is felvetődött bennem és az nagyon jó volt, hogy ezeket megbeszélhettem a tréningcsoporttal és a tréninget vezető szakemberekkel.  
 • Résztvevő No2  Barcelonából: Számomra nagyon új volt, hogy egy fejlesztő pedagógiai feladatot a személyes kapcsolaton keresztül kezeljük. Ehhez mi nem vagyunk szokva. Ezzel előtérbe kerül az, ami tőlem függ, amiért én vagyok felelős. És felszínre hozza azokat az eszközöket, melyek segítségével javíthatom a kapcsolatomat a támogatott fogyatékos emberrel és egyúttal az én szakmai fejlődésemet is elősegíti. Nagyon nagy szükség van a mi szakmánkban ilyen új stratégiákra, konkrét eszközökre és ismeretekre... tudatosan tanulni, ismereteket szerezni, és tudatosan kezelni az érzéseinket és érzelmeinket. 
 • Mária Budapestről: Az önmegfigyelő regiszter és a rendszeres tréningek nagyon megkönnyítették a munkámat az átmeneti otthonban. Kifejlődött a tudatosságom, az hogy megfigyelem és befolyásolom, kontrollálom a kapcsolatomat a sérült emberekkel. Utólag megértettem korábban magyarázat nélkül maradt konfliktusokat, és észreveszem a viselkedésbeli hibákat azoknál a kollégáknál, akik még nem vettek részt az INV képzéseken. 
 • Éva Budapestről: Számomra a tréningeken folyó esetmegbeszélések adták a legtöbbet: megnőtt a biztonságérzetem és megtanultam beszélni és egyúttal másképp gondolkozni az értelmi fogyatékos ügyfelekhez fűződő viszonyomról, a kapcsolatunkról; annak praktikus és érzelmi oldaláról.
 • István Magyarországról: Én még több oktatást és gyakorlást érzek szükségesnek ahhoz, hogy a modellt valóban sikeresen tudjuk alkalmazni a munkánkban. Nem szabad abbahagyni a modell tesztelése során kialakult gyakorlatot, az önmegfigyelők töltését, a szolgáltatási napló és többi segédanyag használatát. És főként az esetmegbeszélő tréningeket. Érzem, hogy néhány hónap elteltével nagymértékben megváltozott a hozzáállásom és egyre nagyobb különbséget érzek a kiképzett csapat és az INV képzésen részt nem vett kollégák hozzáállása között. Büszkeséget és kivételezettséget érzek, valahányszor tetten érem az új képességem működését, az új attitűd nagyszerűségét. Ezért tartom fontosnak, hogy az INV modell alkalmazása mindenkire és minden szolgáltatásra kiterjedjen.  
Computer course
Cutting grass with assistance
In the restaurant
Assisted activity: magazine reading
City walk with accompaniment
Drying clothes
Baking and cooking
Gardening independently
In the kitchen with assistence