Fejlesztő modell támogatott életvitelhez

Ezt a Fórumot az INV Projektben létrehozott pedagógiai modell-lel kapcsolatosan felvetődő problémák, kérdések, ötletek megvitatására hoztuk létre. Az INV pedagógia modellt középsúlyos értelmi fogyatékos személyek önállóságának növelésére alkottuk meg ebben az EU által támogatott projektben. A modell elméleti felállítását követően kidolgoztuk annak gyakorlati megoldásait. Jelenleg az új módszer tesztelése folyik a Down Alapítvány különböző intézményeiben.

A modell lényege az, hogy a fogyatékos ügyfelek fejlesztése a gondozásba, illetve a foglalkoztatásba ágyazva folyjék. Az egyénre szabott fejlesztési tervben kitűzött célt apró lépésekre bontva éri el a segítő, foglalkoztató vagy patrónus. A segítő a személy fejlődését folyamatosan követt és dokumentálja. Csak ott és csak annyit segít, hogy a fejlődés ne álljon meg. Feladatot a fogyatékos ügyfél helyett nem végez el.   Nagyfokú tudatosság és partneri viszony jellemzi ezt a fajta fejlesztést. Ez a modell a segítők, gondozók, patrónusok tudatosságát növelve segít észrevenni a fejlesztési lehetőségeket, felismerni azokat az  apró jeleket melyek az előrehaladást mutatják, és megfigyelni saját hozzáállásukat, annak változásait. Az önmegfigyelési riport elkészítésekor elemezhetik saját viselkedésüket az ügyfél-segítő kapcsolatban, így vagy önállóan vagy segítséggel megoldhatják a felmerülő problémákat, megelőzhetik a lassú fejlődés miatti frusztrálódást, a kiégést.

Három kulcskifejezést használunk: 1. fejlesztő támogatás (coaching); 2. képessé tétel, bátorítás (empowerment) és 3. egyenrangú felnőtt kapcsolat a támogató és a támogatott személy között. Ezek részletes definiálása, az INV modell szerinti tudatos támogatás és a támogató–támogatott kapcsolat kialakítása a célunk.

Legyetek szívesek reagáljatok, és ezen a fórumon tegyétek fel a kérdéseket!